Modelleri

Trustworthy essay creating services are specialists that are well versed in the craft of composition writing and editing. These experts are appreciated by many students that are willing to create and set up their essay on many different academic institutions. If you’re also one among these brilliant students, then there’s not any reason for one not to employ a professional to give you a hand with your own assignment. You can find different ways about how you can find a trustworthy essay enhancing company so that you will be guided properly in determining the optimal/optimally firm to operate together with. Check out a few of the tips below therefore that you are going to soon probably likely be guided nicely when it has to do with picking the best essay editing support EDUVINCI.com.

For a number of UK top authors, it’s necessary their essays and articles aren’t only written accurately, but it can be used within the kind of scenario or rivalry it is intended for. Whether they decide to use a 1 liner or several paragraph essay, they know that it will need to speak effectively and may contain strong debate and persuasive pieces of advice. For this reason, you’ll find various talented writers from the UK offering essay writing products and solutions to companies appearing to seek out some body to write a customized essay for them. Because the net has gotten so popular by shoppers, so lots of companies are now needing custom posts in bulk, instead of only hiring a ghost writer to write an essay or report on their behalf. This https://edudemius.com/ customized article can contain any such thing out of a marketing, a meeting, and maybe just an individual opinion around the company or product currently being advertised.

how to write a good argumentative essay logical structure https://yoo.rs/educatie-triage-time-1600696933.html how to write email lesson plan
how to write an outline for an essay pdf https://tablo.io/kathy-bowing/book-promotion-tips how to write a cover letter and resume

Kapı; duvarlarda bırakılan ve geçiş sağlayan boşlukları örten elemanlardır. 
Kapı ve pencere üretiminde, ana maddeyi kereste türleri, работа вакансии alüminyum ve 
plastik oluşturur. Avrupa ülkelerinden Almanya’da ahşap % 36’lık payla 
ikinci sıradadır. Ahşabın gücü estetik görüntüsünden gelmektedir. Fiyat 
mukayesine hiring near me gelince ,iyen en pahalı alüminyum, https://jobitel.com sonra ahşap ve PVC 
gelmektedir.
Ahşap ülkemizde en ucuz malzemedir. Taba ki büyük firmalar tarafından iyi 
malzeme kullanıp, iyi işlemden geçirilen bazı ahşaplar, tüm doğrama 
tiplerinden pahalı gibi gözükebilir. Fakat genelde en ucuz üründür. Konut 
ihtiyacının çoğunu karışlayan gecekondularda ve kentlerdeki düşük kalite 
binalarda, fiyatı dolayısıyla ahşap tercih edilir.
1.1. Tanım
Kapılar bina içi ile dışını, bina içindeki birçok bölmeleri hem jobitel.com birbirleri 
ile birleştirir, https://bstdating.com/ hem de bu mahaller tecrit ederle. Kapı; bir yere girip 
çıkarken içinden geçirilen açılıp kapanma düzeni olan yapı elemanıdır.
Gayesine uygun, yapılmış bir kapı kullanılacağı yerin özelliğine uygun bir 
yapıda, sağlam, lazım gelen genişlik ve yükseklikte ve hacmin kullanılışın 
bozmayacak şekilde uygun bir yere yerleştirilmiş olmalıdır İmar 
talimatnamesine göre tek kanatlı kapı kasaları takıldıktan sonra kalan temiz 
genişlikleri en az 1.00, oda kapılarında 0.80 m, mutfak, banyo ve hela 
kapılarında 0.80 m olmadır. Bu genişlikler, temiz genişlikler olduğundan 
duvar örülürken bırakılacak açıklık, 10 cm daha fazla olmalıdır.
Yükseklik içinde temiz 2.00 m’den az yağılmayacağına dair kayıt vardır. 
Yapılarda normal olarak yükseklik 2.10 m olarak bırakılır.

1.2.Kapıyı Meydana Getiren Elemanlar
Kapıyı meydana getiren elemanlar, kapı kasası ve kapı kanadı olmak üzere iki 
kısma ayrılır. Bir kapı yapılışı bakımından tanımlanırken, her ikisinin 
şekline göre verilen isim söylenir. Ahşaptan yapılan iç kapı kasa ve 
kanatlarının boyutlarıyla yapım şekilleri için standartlar hazırlanmıştır.

1.2.1. Kapı Kasaları
Kasa; kapı kanadının oturduğu, kanatın hareketin sağlayan menteşelerin ve 
diğer elemanların takıldığı, yapıda kapı için bırakılan boşlukta, duvarla 
sağlamca tutturulan bir yapı elemanıdır.
Yapımında başvurulan konstrüksiyon biçimine göre isimlendirilir. Bütün 
elemanları masif ağaçtan yapılarına Masif Kasa; Çerçeve biçiminde 
hazırlanıp, çerçeve iş https://xjobs.org kenarlarındaki kiniş veya lambalara masif tabla 
(ayna), kontrplâk, odun lif levhası veya yonga plakası takılmış kasalar 
Tablalı kasa denir. İki yüzü kontrplâk, odun lifi levhası ve yonga levhası 
ile örtülmüş kasalar prese kasa adı verilir. 
Kapı kanatlarının tespitine yarayan kasalar duvara takozlar vasıtası ile 
tutturulur. Duvar örülürken, kenarları kırlangıç kuyruğu şeklinde eğit 
katran emdirilmiş takozlar, tuğla sıraların aralarına yerleştirilir. Kapı 
boşluğunun her iki tarafına bir ortada, diğer ikisi altta ve üstte olmak 
üzere 3 er takoz koymak lazımdır.

Kasaların sıva ile ek erlerini kapatmak için, kasa üzerine pervaz çakılır. 
Pervaz fazla geniş olmamalıdır (En fazla 10-12 cm olabilir ).
Geniş pervazlarda çarpılma tehlikesi vardır. Buna mani olmak için pervaz alt 
kısmının, duvarları bir miktar oyulmak suretiyle oldurulabilir https://bstrencontre.fr/ Bazen de 
pervaz kendi altına yerleştirilen çıtaya tespit edilir. Pervaz ucuna 
profilli bir kordon çakılır.

1. Pervazlı kapı Kasaları
Kapı kasalarının iki ve üst çevresine elemana “pervaz” adı verilir. Pervaz 
yardımı ile şase çevresinde, kapı kanadının oluşturacağı lamba 
oluşturabilir. Kasa ile duvar veya kasa ile sıva arasında, kalan aralıklar 
örtülebilir.
Pervaz, kasa çevresinde bir süsleme elemanı da olabilir. Kasa genişliği 
sıvalı duvar kalınlığı kadar olur. Kanat tarafındaki ön pervaz ve diğer 
taraftaki arka pervaz kasa ile duvar arasından havanın geçmesini önler, 
geçirilmezliği sağlar.
Pervaz yardımı ile oluşturu xjobs.org/ an lâmbaya menteşeler ve kilit karşılık demiri 
gömülür ve vidalanır. Kapı kenarları düz veya lambalı olabilir. Kasa, pervaz 
kanat ilişkisinde değişik çözümlere başvurulabilir. Pervaz dış kenarına 
çevrilen pervaz çıtaları, hem pervazla sıva uyumazlığını örter, hem de 
sıvadan kapıya geçişi güzelleştirir. Ayrıca temiz bir görüntü sağlar. Kapı 
boşluğunda duvar iç yüzün sıvanması gerekmez, çünkü kasa burayı örter. Kapı 
kenarlarında duvar kalınlığının kasa genişliği ölçüsünde olması ve sıvalı 
kenarların şakülünde olması zorunluluğu, sıva mastarlarından yararlanmayı 
gerektirir.
Kapı kasaları eşikli veya eşiksiz hazırlanır. Eşikli kasalarda kapı kanadı 
yerde sağlam bir dayanak bulur. Ancak geçişi engellediği için ve çoğunluğu 
kaloriferler ısıtılan evlerde iç kapılardaki kapı altı boşluğu artık 
ısıtmada önemli bir sakınca oluşturmadığı için eşik gittikçe az 
kullanılmaktadır. Eşikli kasa yerin tamamlanmasından (parke, marley, halı 
döşeme vb.) sonrada monte edilebilir. Eşiksiz kasalarda serenlerin boyu 4 cm 
uzun yapılır. Bu fazlalık döşeme kaplamasına saplanarak kasanın bağlantısı 
güçlendirilir.
Ahşap iç kapı kasalarının yapım ve ölçülendirilmesinde TS 06 standarttan 
yararlanılabilir. Hazır kapı ve kasa üretimi standartlara uygun olmalıdır. 
Türk Standartları endüstrisinden kapılarla ilgili olarak çıkmış yayınlar 
şunlardır:
– Ahşap iç kapı Kasaları TS 806
– Prese Kapı Kanatları TS 675
– Tablalı, Camlı, Tablalı ve Camlı Ahşap Kapı kanatları TS 539
– Bina Kapı Kilitleri TS 179
– Kapı Takımları TS 1229
– Çakma Kapı kanatları TS 538

2. Blok Çerçeveli kapı Kasaları
Blok çerçeveli kasa, kareye yakın kesitle genellikle masif ağaçtan 
hazırlanır. Yerdirenci demir, kavela veya vida ile duvara bağlanır. Vida 
başlarını örtmek için ağaç ve plastik kapsüllerden yararlanılır.
Kapı boşluğundaki duvarın bir bölümü örtülmeden kalır. Bu yüzden temiz kalıp 
betonu yapılır. Veya sıvanır. Kanat kenarı düz veya lambalı olarak blok 
çerçeve kasaya bağlanabilir. Silindir kollu veya yaprak menteşelerden 
faydalanılır.
Blok çerçeve kasalar çoğunlukla düz duvara takılacak kapılarda kullanılır. 
Unutulmaması gereken bir nokta, kalın kesitli ağaçtan hazırlanan çerçevenin 
kasa iç ölçüsünü önemli ölçüde daraltmasıdır. Bu kasalarda eşik kullanılmaz 
.


3. Yassı Çerçeve Kasalı kapılar
Yassı çerçeve kasa, kalın kontra tablalardan hazırlanır. Kasa derinliği 
sıvalı duvar kalınlığı kadar veya biraz fazla olur. Duvardaki yüzey 
bozukluklarının etkisini azaltmak amacı ile kasa kenarlarını taşkın yapmada 
yarar vardır.
Kural olarak yassı çerçeve kasanın çevresinde pervaz kullanılmaz. Kanadın 
çevresi kasa cumbasının oluşturduğu dara bir çerçeve ile sınırlanır. Kasa 
ile duvar arası çıta veya metal profil ile örtülür. Kasanın duvara bağlanışı 
takoz veya plastik kaveladan yararlanılarak vida ile yapılır. Vida başları 
macunlanabilir, kapsüllerle örtülebilir. Her iki yöntem de sakıncalı 
görülürse kasanın iç yüzüne kaplamalı ince bir kasa tutkallanır. Metal 
bağlantı elemanı kullanarak kasa cumbasından bağlanan asada da vida 
görünmez.
Yassı çerçeve takılacak kapı boşluklarında duvar kalınlığı ile kasa 
genişliğinin birbirine uyması ve sıvanın çok düzgün olması gerekir. Bunu 
sağlamak için önerilecek bir yöntem sıvalı duvar kalınlığındaki sıva 
mastarlarından yararlanmaktadır. Sıva mastarının kenarlarını düz veya kıvrık 
alüminyum ,galvanizli saç vb. Gereçlerle örtmek çalışmaı kolaylaştırır ve 
mastarın ömrü artar. Kasa yerine monte edileceği zaman sıva mastarı sökülür. 
Aynı amaçla metal sıva profilleri de kullanılabilir. Sıvadan önce duvar 
kenarlarına tutturulan metal sıva profili kenar koruyucusu olarak yerinde 
bırakılır.

4. Basit Çerçeve kapı Kasaları
Basit çerçeve kasa, dikdörtgen kesitli parçalardan hazırlanır. Kapı 
boşluğunun biçimine göre düz duvara veya kapı nişine oturtulur, bağlanır. Bu 
kasalar iç kapılarda az kullanılır. Daha çok koridorlarda, düz duvara 
bağlanacak kapılarda, rüzgar kapılarında bodrum ve kiler kapılarında 
kullanılır.
Basit kasalı kapılarda, bir kanadı kısa cermen menteşe, bir kolu kısa 
silindir kollu menteşe veya düz yaprak menteşeden yararlanılır. Kanat kenarı 
düz veya lambalı olabilir. Kasanın duvarına bağlanmasında ankraj demirli, 
köşebent, vida ve benzeri yöntemler uygulanır. 

5. Çelik Kasalı Kapılar
Kapı kasaları ağaç yerine çelik profilden de hazırlanabilir .Ağaca göre daha 
küçük ölçülü çelik profillerden yapılan çelik kasalar yapıda daha dar 
görünür. Profillere yerleştirilen esnek gereçlerle kanadın sessizce 
kapanması ve geçirmezliği sağlanır.
Köşe kasası adı verilen dar tür, kapı boşluğunun bir köşesine bağlanır. 
Geniş çelik kasa duvar kalınlığındadır. Kapı boşluğunun içi kenarını sarar. 
Köşe kasası ilk bakışta ucuz gelir. Ancak kalan köşelerin sıvanması, mermer, 
ağaç veya kağıt kaplanması sonunda maliyeti artar. Buna rağmen geniş 
kasaların kullanılması sakıncalı olan çok kalın duvarlı yapılarda köşe 
kasası kullanmak zorunlu olur. Geniş kasa, duvar kalınlığı ile sıva 
kalınlıklarını içine alır. Çelik kasa, yapının yer döşemesi yapılmadan 
yerine konulur. Yan dikmelerin alt ucu döşeme üstünden 30mm kadar derine 
iner. İki uç 30 mm eninde çelik bağla birbirine kaynatılır Yer döşemesi bu 
işlemden sonra yapılır.
Kilit dili ve sürgüsünün gireceği delikler, menteşe ve bağlantı elemanları, 
anahtar çelik kasanın yapımı sırasında halledilir. Bu yüzden ve kasa ile 
kanadı değişik firmalar yapıyorsa konu titizlikle işlenmeli ve gerekli 
eklentiler önceden seçilmelidir. Çelik kasalarla birlikte düz kenarlı veya 
bindirmeli (lambalı) kapı kanatları kullanılabilir. Kanatlar çoğunlukla 
ağaçtan hazırlanır. Çelik köşe kasalarda ve geniş çelik kasalarda lambalı 
(bindirme) kenarlı kanatlar için 25 mm düz kenarlı kanatlar için 42 mm lamba 
derinliği bulunur.

İÇ KAPILAR:
İç kapılar yapının bölümlerini birbirinden ayırır. Bölümleri istenmeyen 
girişlere karşı kapalı tutarlar. İç kapıları oluşturan elemanlar amaca göre 
yapım ve biçim değişikliği gösteren kap kasası ve kanadıdır. 
Kasa sağlam bir birleştirme yöntemi il kapı boşluğuna tutturulur. Kanadın 
amaca uygun açılıp kapanması ve kapalı tutulması, seçilen değişik 
eklentilerle sağlanır. İç kapı yapının ve kullanılacağı bölümün mimari 
stiline uygun olarak biçimlendirilir. Kapı boşluğunun ve elemanlarının 
boyutlandırılmasında, kasanın ve kanadın konstrüksiyonunda, eklentilerin 
seçiminde kullanılacağı amacına cevap vermesi göz önünde tutulur. Buna göre 
dar veya geniş kasalı, düz veya bölümlü kanatlı, kaplamalı veya boyalı sade 
veya süslü, dikkati çeken biçimde menteşe, kilit aynası vb. Eklenti türleri 
seçilir Mobilyalara ve iç dekorasyona uyma zorunluğunun gerektirdiği özel durumlar dışında, iç kapılar kapı boşluğunun içinde monte edilir.İÇ KAPILAR
1.1. İç kapı çeşitleri: İç kapı çeşitleri 4 çeşittir.
1.1.1. Kullanma Amacına Göre İç kapılar
1.1.1.1. Rüzgar Kapılar:
Bina giriş kapılarının iç taraflarında kullanılan kapılardır. Giriş 
kapısından sonra koridora konulan ve çoğunlukla düz duvara bağlanan 
kapılardır. Yapı içinin dış hava etkilerinden önemli ölçüde korur. Giriş 
genişlik ve yüksekliğini tamamen kaplar. Camlı bölme, sabit ve hareketli 
kanatlardan oluşur. Tek kanatlı veya iki kanatlı tamamı cam olan rüzgar 
kapıları da vardır. Yaklaşık 12 mm kalınlığında, özel işlemlerden 
geçirilerek dayanımı arttırılmış sekurit-kristal camdan yapılırlar. Cam 
kapıların açılıp kapanmaları alt ve üst köşeler camın iki yüzüne cıvata ile 
bağlanan menteşeler veya döşemeye yerleştirilen özel otomatik kutu menteşe 
ile sağlanır.

1.1.1.2. Ses Geçirmez Kaplar
Toplantı odalarında, konferans salonlarında, üst düzeydeki yöneticilerin 
odalarında doktor muayene odalarında ve gizliliği gerektiren veya sessiz 
olması zorunlu bölümlerde ses geçirmez kapılar kullanılır. Normal oda 
kapılarının ses azaltma değeri 15-20 dB. (Desibel= fiziki ses şiddeti birim) 
arasındadır. Ses geçirmez özel kapılarda ise geçirmezlik artar ve ses 
yalıtım değeri: 40-45 dB olur. Kapılarda başarılı ses yalıtım sağlamak için 
şu faktörler dikkate alınmalıdır.
a)Kapı kanadında yalıtımın, ses geçirmezliğin sağlanmış olması,
b) Kapı kanadındaki deliklerden, kanat kenarı, kasa arasındaki açıklıklardan 
,kapı altı boşluğundan sesin doğrudan geçmesinin önlenmesi
c) Kasa ile duvar arasındaki aralıklardan sesin geçmesinin önlenmesi. 
Kapı kanadının ses geçirmezliği ağırlığına, kapının yapılışında kullanılan 
gereçlerin özellikleri ve yapım biçimine bağlıdır. Kapı kanatlarında basit 
yalıtım, yalıtım gerecinin tek kat halinde kullanılması halinde sağlanır. 
Sandviç sistemde yalıtım gerçi ayrı katlar halinde üst üste kullanılarak tam 
yalıtım sağlar. Kanat, kasa arasında çift lamba (bindirme) ile birlikte 
kullanılan yalıtıcı gereçler güvenilir sonuç verir.
Yalnız kapı kanadını ve çevresini yalıtmak sorunu çözümler . Kasa ile duvar 
arasında ses karşı yalıtılması gerekir. Bir odadan diğerine sesin geçmesini 
önlemek için ar boşlukların cam pamuğu ile doldurulması, dış kenarların 
esnek plastik macunla sıvanması veya yalıtıcı bantla kapatılması gerekir.

Ses geçirmez kapılar normal kapılardan daha ağır olur. Kenarları çevreleyen 
yalatıcı gereçler kanadın kapanışı önleyen karşı kuvvet oluşturur. Bu 
bakımdan kilit, menteşe ve sürgü gibi eklentilerin seçiminde kapının durumu 
dikkate alınmalıdır.

1.2.1.1.3. Işın Geçirmez Kapılar
Işın geçirmez kapıların kanatları dolu masif ağaçtan veya sıkı yonga plaka 
dolgulu hazırlanır ve kurşun levhalarda kaplanır .kurşun levhanın kalınlığı 
yalıtılacak ışın şiddetine göre 1-12 mm arasında değişir. Örneğin 
hastanelerde ışınla tedavi odalarının kapılarında 12 mm kurşun levha ile 
yalıtılmış kapılar kullanılır. Kapı kanadının toplam kalınlığı 56 mm olur. 
Kurşun kaplı çelik kapı kasası en güvenilir sonuç verir. Kap kanatlarının 
kenarları ve lambalar da kurşunla kaplı olmalıdır. 
Zayıf ışınlarla çalışılan tanım (teşhis) odalarında kapılar 1mm kalınlığında 
kurşun levha ile kaplanır. Kapının kalınlığı 40-46 mm arasında olur. Kapı 
kasası da kurşun levha ile kaplanmalıdır. Kapı kanadının kenarları ve eşik, 
özenle yalıtılmalıdır. Işın yalıtımlı kapılarda kaçık delikli gömme kilit 
kullanılır. İki yüzdeki delikler aynı eksen üzerinde olmadığı için kilit 
üzerinde ışın geçişin sağlayacak delk bulunmaz. Kapı kolları da ayrı ayrı 
monte edilir. Tek mile takılı kapı kolu ve tokmaklarda ışın yalıtımlı 
kapılarda kullanılmaz.

1.1.1.4. Ateşe dayanıklı kapılar 
Ateşe dayanıklı kapılar iki gruba ayrılır. 
1- Ateş dayanım katsayısı 30 T olan ve yangının yayılmasını geciktiren veya 
engelleyen kapılar. 
2- Ateşe dayanım katsayı 90 T olan ve yanmayan gereçlerden yapılan kapılar 
(Y.K) “T” ateşe dayanım birimidir. 
Standartlara uygun ateşe dayanım deneyinde 30 T değerindeki yangın 
engelleyen kapılarda, yarım saatlik deney süresince, deney yapılan yüzde 
tutuşma olmamalı ve ateş diğer yüze geçmemelidir. Diğer yüzün sıcaklığı 
deney süresince 130°C y aşmamalı ve deney sonunda kanadın yapımında 
kullanılan gerecin en az 1 cm. Kalınlığındaki bölümü sağlam kalmalıdır. 
Bu tür kapılar ateş yalıtım özellikleri yanında ses ve sıcaklığı da önemli 
oranda geçirmezler. Dış yüzleri prese gereçlerle kaplı veya ağaç kaplamalı, 
kök kaplamalı, ateş yalıtımlı kapılarda değişik dekoratif renkler ve 
desenler sağlanabilir. 
40 mm kalınlığında tam masif meşeden hazırlanan bir kapıda yanma deneyi 
uygulandığında 30T değerindeki yangın engelleyici kapılar kadar dayanım 
göstermiştir. Yangın engelleyici kapılar garaj, bodrum, kalorifer dairesi 
gibi bölümlerin bina girişlerinde kullanılır.

1.1.1.5. Daire Giriş Kapıları:
Apartman daireleri için yapılan kapıla çerçeve ve tablalı olarak yapılırlar. 
Daha sade bir görünüş veren presli kontrplak kapılar daire kapılarında çok 
kullanılırlar. 
Bu kapıların daha zengin görünmesi istenirse çerçeve veya kontrplâklı olarak 
yapılmış kanat üzerine ayrıca merdiven holü tarafına sert ağaçtan profilli 
yatay veya düşey kaplama yapılır. Kapı kilidi yale cinsinden seçilir. Ayrıca 
iç kısma emniyet zinciri takılır. Dışardan gelen bir kimseyi kapıyı açamadan 
görmek gayesi ile yerden 140 cm. Yüksekte kapı gözetleme dürbünü takılır 
veya içeriden açılabilen küçük bir kapak yapılır. 

1.1.1.6. Balkon ve teras Kapıları
Odaların balkon ve tarasa açılan kapıları binanın dış mimarisi ile ilgili 
bir şekil almak zorundadır. Bu kapılar aynı zamanda o odaların dışarıya veya 
manzaraya açılan penceresi mahiyetinde olduklarından camlı olarak yapılması 
icap eder. Tek veya çok kanatlı yapılabilecekleri gibi yanlarındaki pencere 
ile birleşerek pratikte topal kasalı diye isim verilen şekilde 
yapılabilirler
Bu kapılarda cam altında kalan kısmın yüksekliği 20-30 cm. Kadar inebilirse 
de normal hallerde 60-80 cm kadar alınır. Tabla kısmının su almaması için 
dış tarafa yalı baskısı şeklinde yatay kaplama yapılır. Bu kaplamanın et 
yerlerinin görünmemesi için içeriden kontrplâk ve benzeri bir levha ile 
kaplanması lazımdır. 
Balkon ve teras kapıları çok defa içeriye açılırlar. Kapıların tespitleri 
ispanyolet ile yapılır. Bu kapıların açma kollan içeride olmalıdır. Camların 
kapıya tespiti ister macun, ister çıta ile çıta ile olsun her iki halde de 
yağmur suları içeriye sızmayacak şekilde detay verilmelidir.

1.1.1.7. Sokak kapıları:
Binaların dışarıya açılan kapıları teloralı ve eşikli olarak yapılırlar. 
Eşik ve damlalık detayları teras kapılarında görülen şekilleri aynıdır.
Bu kapılar çerçeve ve tablalı olarak yapılırlar .yalnız dış kapılarda tabla,
kontrplâk ve benzeri suni levhalardan yapılmaz. Ya masif ayna yapıl veyahut 
profilli düşey veya yatay tahtalarla kapı yüzüne ikinci kat kaplama yapılır. 
Bu şekilde iki katlı olarak yapıldığı taktirde esas çerçevenin tablası 
kontrplâk ızgaralı olabilir. 
Dış kapıların rutubete dayanabilmesi için çıralı çamdan veya meşeden 
yapılması lazımdır. Meşe kullanıldığı taktirde yağlı boya yapılmayıp 
cilalanarak ağacın damarları gösterilir. Eğer dış kapı antre nişi içinde 
olup yağmura maruz kalmıyorsa gürgenden de yapılması mümkündür. Dış kapı 
eteklerine sarı pirinç levhadan bir kaplama yaparak kirlenmesinin önüne 
geçmek lazımdır. 
Dış kapılar çok camlı yapılmaz. Antreye ışık verilmek istenirse ya kapı 
üstünde veya kapı yanında bırakılan camlı kısımlardan istifade edilir. Böyle 
bir kısım yapmaya imkan yok ise kapıda küçük bir cam boşluğu açılar ve ön 
taraftan motifli bir demir ızgara ile muhafaza edilir. Bu cam başlıklarının 
içeri su almaması için tertiplenmesi lazımdır. 
.

1.1.1.8 Kontrplak Kapılar
Kapı yüzlerinin kontrplâk veya benzeri suni levhalarla kaplanması görünüşüne 
sadelik ve güzellik verir. Silinme ve temizlenmeleri kolaylaşır. Bu kapılar 
ya seren arasına ızgara yapılarak veya parça ağaçları yan yana yapıştırarak 
dolu gövdeli olarak yapılırlar. Böylece hazırlanan kapı gövdesi üzerine her 
iki yüzden de 4-5 mm kalınlığındaki levhalar yapıştırılır ve preste sıkılır.

Kontrplak veya benzeri olan suni levhalar ya seren üzerini tamamen 
kaplayacak şekilde veya seren gömme olacak şekilde tatbik edilir. Kontrplak 
uçları kalkmaya müsait olduğundan (diğer levhalar hariç) kontrplâk kaplamayı 
ya serene gömüp üzerine çıta koymak veya alın kısmına ayrıca bir sert çıta 
geçirmek lazımdır.

Kalın ve ince düşey veya yatay bütün ızgaralar seren ve başlıklara zıvana 
ile geçme yapılır. Çıta ile yapılan bütün ızgaralar kapı maliyetini 
düşüreceğinden 1cm kalınlık 4cm genişliğindeki çıta veya kontrplak 
çeşitlerini kılıcına gelmek üzere serenler arasına değişik şekillerde 
dizilip her iki yüzüne kontrplak kaplayarak ucuz kapılar yapılmaktadır.
Bu kapılar aynı zamanda hafif olmaktadır. Seren genişlikleri 10cm den küçük 
alınabileceğinden kilit ve orta menteşe bölgelerini parça tahtalarla takviye 
etmek lazımdır. Bazen ince duralit çeşitleri ile yapılan kafesler veya ince 
şeritlerden yapılmış .bileşikler de ızgara yerine kullanılmaktadır. Daha 
mühim yerlerde biraz pahalıya mal olmakla beraber, dolu gövdeli kapılar 
yapılır .bu doluluk yan yana yapıştırılan ince çıta ve kadranlarla temin 
edilir.
Kontrplâk kapılar bina içinde rutubete maruz olmayan yerlerde kullanılırlar. 
Cam tokmak için ızgarada cam büyüklüğü kadar boşluk bırakmak lazımdır. Cam 
çıta ile iki tarlatan tespit edilir. 

1.1.2. HAREKET BİÇİMİNE GÖRE KAPILAR:
Hareket biçimine öre kapılar şunlardır:

1.1.2.1. SÜRME KAPILAR:
Yan yana gelen ve bazen beraber kullanılması icap eden, iki oda arasını 
sürme kapı yapmak faydalıdır. Kapı kendisi için duvar arasında hazırlanan 
boşluğa doğru yatay olarak sürüleceğinden, hem açılınca yer işgal etme, hem 
de güzel görünür. Fakat açılış zorluğu göz önüne alınarak her zaman için 
kullanılan kapıları bu cinsten yapmamak lazım gelir.
Sürme kapılar çok defa çift kanat olarak yapılırlar. Konstrüksiyonları 
çerçevesiz ve tablalı veya kontrplâk kapılarda gördüğümüz esaslara göre 
yapılır. Sürme için kullanılan takımın iyi cinsten olması ve bilyalı yatak 
üzerinde hareket etmesi lazımdır. Ara sıra bu takımın kontrol veya 
tamiratını yapmak için odalardan birinde kapı üstünde ray genişliğinde kapak 
yapmak icap eder. 
Sürme kapılarda boşluk ağızlarına kasa yerleştirilir ve iki yarım kasa 
arasında kapının rahatça girip çıkabileceği fakat iç boşluğu gazla 
görmeyecek şekilde bir aralık bırakılır. Kasa kenarlarına çevrilen pervazlar 
sıva ile ek yerini kapatır
Sürme kapılar, dönüş boşluğu gerektirmediğinden az yer tutarlar. Fakat kanat 
genişliğince yana itilmeleri zorunludur. Rahat olmadığı için geçişi çok olan 
yerlerde kullanılmamalıdır.

1.1.2.2. ÇARPMA KAPILAR: 
Çarpma kapılar kasa çevresinde 180° hareket ederek içe ve dışa açılabilir. 
Bu kapılar bir veya iki kanatlı olarak hazırlanabilir. Çarpa kaplarda blok 
çerçeve kasa, basit çerçeve kasa, çelik çarpma kapı kasası vb. kasalar 
kullanılır. Kapı kanadı çoğunlukla camlı olur. Böyle kapı arkasında bulunan 
kişiler birbirini görür. Geçiş engellenemez Cam, kapının altına kadar 
iniyorsa bir koruyucu kuşak kullanmak gerekir. Kuşaktan kol olarak da 
yararlanılır. 
Çarpma kapıların çalışma biçimi, kanat kenarı ile kasa arasında boşluk 
oluşturur. Bu bakımdan tam yalıtım sağlanamaz .u özelliğinden ötürü daha çok 
koridorlarda, bölmelerde, rüzgar kapılarında ve çok açılıp kapanan yerlerde 
kullanılır.

1.1.2.3. Akordeon ve katlanır Kapılar: 
Büyük kapı boşluklarında ya da yer ayırmalarda ağaç katlanır kapılarla, ağaç 
ya da plastikten yapılan Akordeon kapılarda yararlanılır.
Katlanır kapılar iki dış kanadı biraz dar, diğerleri eşit genişlikteki 
kanatlardan oluşur. Kant genişliği, amaca uygun 600-900 mm olarak değişir. 
Kanatlar birer atlayarak borulu sürme düzenine salınır. Bunun için kanat, 
köşesine tekerle ya da arabalı gömme köşebent vidalanır. Boru sürme düzeni 
tavan betonuna ya da kapı boşluğunun üstüne bağlanır. Sürme düzenindeki 
tekerlek ya da arabanın orta ekseni ile aynı doğrultuda olacak konumda kant 
alt kenarına bir yönlendirme tekerleği tutturulur. Bu yönlendirme tekerleği 
ise U profili içinde döner. En az iki kanatlı olan katlanır kapılarda, 
istenilen sayıda kanat yapılabilir. (3,4,5,6,7,8 gibi) açılışta üst üste 
katlanan kanatları yana itmek gerekir. Kanatların tümü bir tarafa ya da 
yarısı kapı boşluğunun sağ tarafında, yarı da sol tarafına sürülebilir.
Akordeon kapılar ise, duvar kenarındaki bir yarım kanatla başlar. Diğer 
kanatlar eşit genişliktedir. Hareketi sağlayan tekerlekler kanat üst 
kenarının ortasına tutturulur. Tekerlek kapı boşluğunun üzerine bağlanmış 
olan bir boruda dönerler .Kanat genişlikleri amaca göre 700-1000 mm arasında 
olabilir. Kanatların tümü bir tarafa toplanabildiği gibi bir bölümü sağa, 
bir bölümü sola itilebilir. Kapalı durumda iken bütün kanatlar alt 
kenarlarında bulunan gömme sürgülerin döşemeye (zemine) sokulması ile 
sabitleştirilir. Çok kanatlı akordeon kapılar zemine konulan yönlendirici 
ile denetlenir. 
Piyasada bulunun montaja hazır akordeon kapıların içinde metal kasa düzeni 
vardır .Makasa bağlı makaralar tavana gömül yada açıktan tutturulan rayın 
içinde kolayca hareket edeler.
Yapımında yalıtıcı gereçler kullanılan ses yalıtımlı ses akordeon kapılarda 
yaklaşık 23-28 dB (Desibel= ses azaltım değeri) sağlanır. Böyle kapılar 
tavanda ve yerde kauçuk eklentilerle yalıtılmalıdır.1.1.2.4. Döner Kapılar:
Bazı banka, otel girişlerinde giriş holün rüzgâr ve soğu girmesi ve giriş 
çıkışın ayarlanabilmesi için döner kapılar yapılmaktadır. Düşey bir mil 
etrafında dönebilen dört kanaddan ibaret olan bu cins kapılar kendisine has 
silindir şeklindeki boşluk içine dönerler. İyi havalarda kanatlar toplanarak 
kenarlardan geçit verilebilir.

1.1.3. KASALARINA GÖRE İÇ KAPILAR
a- ) Blok Kasalı kapılar:
Kap kasası, kareye yakın dikdörtgen kesit yüzeylidir. Bunlar düz olan kapı 
boşluğuna monte edilir.
b-)Kör kasalı kapılar:
Kapı kasası genellikle dikdörtgen kesitlidir. Kapı boşluğun kenarına 
bindirilir veya kap boşluğundaki kapı dişine oturtulur.
c-)Çerçeveli ve Dolu Kasalı Kapılar:
Kapı kasasının genişliği yaklaşık olarak duvar kalınlığında yapılır. Kapı
boşluğuna iç kenarlardan bağlanır.
d-) Pervazlı Kapı Kasaları
Kasa, duvar kalınlığı kadar geniş yapılır. Kasa ile duvar arasındaki boşluk 
pervazlar yardımı ile örtülür.


1.1.4. Kanat Biçimine Göre kapılar: 
İç kapların kanatları aşağıdaki biçimlerde hazırlanabilir:
Çakma kapılar, ayna kapılar, camlı kapılar, aynalı-camı kapılar, cam 
kapılar, prese kapılar ve prefabrik kapılardır. Türleri belirtilen iç kapı 
kasalarının yapım özellikleri resimlerde açıklanmıştır.
Günümüzde en çok kullanılan kapı kanadı türü prese kapılardır. Kanadın dış 
çevresinin menteşe ve kilit gelen bölümleri takviye edilir. Çerçevenin içi 
değişik yöntemlerle ve değişik gereçlerle doldurulur. İki yüzü kontrplâk, 
odun lifi levhası veya yonga plakası ile örtülür. Çerçevenin içinde dolgu 
gereci olarak kare veya dikdörtgen biçiminde (ağaç, kontrplâk, odun lifi 
levhası, kafes, delikli yonga plakası, kraft kağıdından hazırlanmış özel 
petek, izo-mantar vb. Gereç ve yöntemlerden yararlanılır. Prese kapıların 
dışında çevrilen masif çıtaları görünür veya görünmez biçimde yapıştırılır.
Dış yüzler boyalı, kaplamalı veya vernikli olabilir.
Kanatların yüzü düz, eğmeçli kordon çıtalı veya camlı olabilir. Gerekli 
hallerde kanata mektup, havalandırma düzeni için delikler açılabilir. Prese 
kapıların ölçüleri TSE 675’e göre şöyledir.
Genişlikler: 64cm, 74 cm, 84 cm, 94 cm.
Yükseklikler : 191 cm. 201 cm, 211 cm.

1.1.5. Açılış Yönüne göre kapılar:
Yaprak menteşeli kapılar uzun kenarından bağlanır ve bu kenar etrafında 
dönerek hareket edeler. Dönüş (açılış) yönüne göre sağ kap veya sol kapı 
diye adlandırılırlar. 
Her türlü kapınızı isteğiniz ve uygunluğu doğrultusunda yapmaktayız,bir 
telefon kadar uzakta !

The ideal essay providers have lately gained sufficient fame for students to have earned the eye of many college and college graduates. Those who are trying to get a solution to get a little additional money really must consider selling their own written essays to all these businesses. In the event the process is effortless, an individual will get £ 200 a hour or more depending on your own own skill. There really are some important factors to stay in mind when selling the composition to these businesses. It is crucial that you investigate and assess the companies to be sure they’ll pay for the informative article they are purchasing and maybe not only pocketing the tuition STUDYBAY Review cost.

It really is no surprise that lots of people today want to top rated article creating products and solutions to aid get the career they ought to have. You will find a number of facets of the career, after all WISEESSAYS, that most people aren’t entirely comfortable with. When it is all about turning in an application for work, handling interviews and maybe just getting along in general, a few sections of one’s life are not exactly what you would like to talk about along with other individuals. Fortunately, there are a lot of top article creating services that may assist you with every thing out of writing a quick personal essay to your own score record. Whether you are on the lookout for essay modifying or you need help composing an essay, there are services on the market that is able to help you move the brink of success as quickly as achievable.

You will definitely have time having wonderful Du Bai escorts to generate you enjoy your nightlife. You may never get bored using a excellent GFE experience at the remarkable Abu Dhabi. The place is full of fresh tactics to allow you dubai escort services to enjoy and have a good time. If you are a real nature lover then you must decide to check out this specific city, and it is famous for its exoticism and glamor. And the wonder and elegance of the place will definitely sweep you off your feet.